Aktualności

Alicja Kotłowska,

absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wydział Nauk Społecznych), Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze), Oxford Brookes University (MBA i LLM International Law). Pracowała jako wykładowca Oxford Brookes Business School, zarządzała projektem British Council, mieszkając w Indiach, oraz pracowała dla Telewizji Polskiej.

Pandemia Covid-19 to nie tylko kryzys zdrowotny, ale także kryzys społeczny.

Koronawirus, jak złośliwy dżin, wydostał się na wolność, dramatycznie odmienił świat i nie wydaje się, aby szybko udało się go zamknąć w butelce i powrócić do dawnego porządku.

Nowe wyzwania to nie tylko ratowanie życia i gospodarki, ale też epidemia samotności, wykluczenie cyfrowe, radykalne zmiany na rynku pracy, zalew teorii spiskowych i problemy ekologiczne. Podczas gdy lekarze i pielęgniarki dzielnie walczyli na froncie chorób zakaźnych, rządy zamykały granice, szkoły, urzędy i usługi, a ludzie stawali się coraz bardziej wirtualni, samotni i skonfliktowani.

Kiedy międzynarodowe środowisko naukowe intensywnie współpracowało szukając lekarstwa, wiele społeczeństw podzieliło się. Przez świat przetoczyła się fala protestów na tle rasowym, politycznym i ideologicznym. Wirus zaatakował nie tylko nasze zdrowie, ale także tkankę społeczną. Pandemia jak szkło powiększające ukazała uśpione dotąd konflikty.

Pandemia COVID-19, choć dotyczy naszego zdrowia, przejdzie do historii jako moment zwrotny, w którym rozpoczęły się społeczne rewolucje: rewizja umowy społecznej, ekspansja sztucznej inteligencji i wirtualnego świata, kryzys kapitalizmu, podważenie dobrodziejstw globalizacji, nowe formy pracy zdalnej, oraz recesja społeczna i zmiana relacji międzyludzkich.

W pandemii ludzie stosują różne strategie radzenia sobie z lękiem i niepewnością, od samodyscypliny i empatii do lekceważenia zaleceń i teorii spiskowych. Moją strategią jest lepsze zrozumienie co tak naprawdę dzieje się wokół nas. W tych niepewnych czasach tylko rzetelna wiedza pomoże nam zobaczyć nasz kryzys w kontekście innych epidemii, zastosować racjonalne środki zapobiegawcze oraz wyciszyć lęki. Książka 10 Prawd o Pandemii  jest próbą zrozumienia jak pandemia zmienia świat i co czeka nas w przyszłości.

kliknij okładkę aby przenieść się do księgarni internetowych